Sta jij op de juiste plek? Interview met Petra in tijdschrift Psychologie

‘Familieopstellingen zijn ‘booming’. Ze kunnen je inzicht geven in problemen en patronen zoals verslaving, eenzaamheid, somberheid en worstelingen in relaties. Hoe werkt deze methode? En wat zegt recent wetenschappelijk onderzoek erover?’

Ik werd geïnterviewd door Otje van der Lelij voor het blad Psychologie over mijn ervaring als psycholoog. Ik werk intussen meer dan vijftien jaar met familieopstellingen en het aantal cliënten dat ik zo begeleidde is rond achthonderd.

Vervolgens sprak zij een wetenschapper, Salome Scholtens, die onderzoek doet naar de methode aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Als ik het zelf uitleg aan mensen, dan vertel ik altijd dat ik familieopstellingen zie als een driedimensionale weergave van een innerlijk beeld. Zet jezelf, en je familieleden neer in de ruimte. Er vervolgens naar kijken zonder er zelf midden in te staan, geeft ruimte en helderheid. Waar plaats je jezelf? Waar staan je dierbaren? Hoe voelt het om dit zo te zien, wat valt je op als je er naar kijkt? Je ziet het vanuit een ander, meer volwassen perspectief. Je gaat je anders verhouden naar het probleem, omdat je het in een ruimere context ziet. Duidelijk wordt misschien dat je als kind niet anders kón dan op een bepaalde plek staan ten opzichte van je familieleden. Dat geeft vaak een enorme opluchting, al kan het ook zeer doen. Je kunt boosheid of verdriet ervaren.

De titel van het artikel ‘Sta je op de juiste plek?’, krijgt hiermee iets dubbels. Natuurlijk sta je op de juiste plek! Anders had je wel ergens anders gestaan. Door te begrijpen waar je staat kun je begrip voor jezelf opbrengen en je zelfcompassie ervaren. Je kunt zeggen: ‘ja, zo was het, en daarom sta ik nu daar.’ Pas dán ontstaat ruimte voor een beweging binnen de context, vanuit het liefdevolle volwassen perspectief. En kun je zomaar naar een andere, meer passende bij de volwassen ‘jij’, plek bewegen.

De effecten van familieopstellingen zijn wetenschappelijk onderzocht. In de volgende blog ga ik daar wat verder op in.

Hoop je (weer) te ontmoeten, groet van Petra

(Bron: Psychologie december 2022 interview met Petra van der Heiden en Salome Scholtens door Otje van der Lelij)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.