Over psycholoog en opsteller Petra van der Heiden

Ik ben Petra van der Heiden, geboren in 1967 in Rozenburg.

 

Als kind keek ik al veel naar mensen. En eerlijk: ik begreep de grote mensen niet altijd. Van de buitenkant leek iemand dan gelukkig, maar ik voelde en zag toch dat die persoon zich van binnen zich helemaal niet zo blij voelde als hij deed voorkomen. Ik zag dat mensen van het een op het andere moment van konden veranderen en

zich konden verbergen achter een masker. Natuurlijk had ik er zelf ook één, of zelfs wel meerdere. Hoe meer maskers ik zag, hoe nieuwsgieriger ik werd naar de ‘ware aard’ van mensen, naar wie er achter de maskers schuilden. Psychologie studeren was dan ook een logische stap. Ik wilde leren hoe mensen zich verbergen en hoe ze weer tevoorschijn kunne

n komen.

Psychologie en opstellingen in de praktijk gebracht

De studie psychologie en al mijn opleidingen daarna bracht mij veel. Intussen werk ik alweer 20 jaar in mijn eigen praktijk. Ik werk op allerlei manieren met mijn cliënten. Het systemisch werken, in de vorm van familieopstellingen, zie ik voor veel symptomen en klachten als dé manier om stappen te zetten. Omdat het werken is in ‘het hier en nu’, op ervaringsniveau.

Op zoek naar mijzelf binnen de systemische context

Natuurlijk heb ik zelf ook veel familieopstellingen gedaan rond eigen thema’s. Wat dat betreft ben ik ook een ervaringsdeskundige. Als dochter van een Duitse moeder en een Nederlandse vader heb ik aan den lijve ondervonden hoe binnen een familiesysteem trauma kan doorwerken op latere generaties. Het heeft jaren geduurd om mezelf in deze context te kunnen begrijpen en plaatsen. Alle systemische principes kwamen voorbij, en nog steeds!

Soms vraagt het leven zélf mij om mijn gevoelens en gedrag in systemisch perspectief te leren begrijpen. Mezelf begrijpen, en lief te hebben. Ik leer steeds beter de systemische ordening te respecteren, als tegenwicht voor mijn neiging om teveel op me te nemen en me ‘te groot’ te maken als jongste van het gezin. Ik leer steeds meer te buigen voor de principes van leven en dood, al voel ik dan altijd weer pijn in mijn hart om het gemis van mijn moeder, die ik jong verloor. Ik probeer te durven blijven kijken als het gaat om dader-slachtoffer thematiek. Zo verval ik niet te snel in oordelen over ‘goed en slecht’ en kan ik mijzelf en anderen meer leren zien ‘achter de maskers’.

Keuze voor effect

Intussen kan ik mensen niet meer zien zónder hun context, zonder het systeem waar ze deel van uitmaken. We hebben allemaal een innerlijke representatie van wie we zijn binnen het systeem. Dit kan niet genegeerd worden. Voor de meeste klachten en levensvragen zie ik een familieopstelling, met een groep mensen of met een of meer paarden, als meest effectief. Als je twijfelt of een familieopstelling jou ook kan helpen, neem dan even contact met mij op. Welkom, met alles en iedereen die je bij je draagt. Petra