Voorbeelden uit de praktijk van familieopstellingen

Eveline is een intelligente vrouw van midden dertig met een carrière. Ondanks dat zij ‘maatschappelijk geslaagd’ was, had ze last van een enorme onzekerheid. Van de buitenkant was dat haar niet aan te zien. Wat er echt bij haar speelde, hield ze vooral voor zichzelf. Ze wist niet wat ze wilde in haar leven, had moeite met het aangaan van relaties, voelde zich heel eenzaam. Ze wist niet goed wie ze was, waar ze stond.

Ondanks alle tips en adviezen in eerdere therapieën lukte het Eveline niet om de cirkel van onzekerheid en eenzaamheid te doorbreken. Over haar jeugd praten wilde ze aanvankelijk niet; dat ze voor haar moeder, broertjes en zusjes gezorgd had, vond ze niet meer dan normaal. Ze gaf aan dat haar moeder toch immers altijd haar best gedaan had en haar vader…ach dat was al zo lang geleden. Ze wilde liever vooruit kijken en vooral niet naar het verleden. Achteraf is ze heel blij dat ze dat uiteindelijk toch gedurfd heeft.

Kinderen stellen zich beschikbaar

In het familiesysteem van Eveline viel een ‘gat’ toen haar vader overleed. Eveline was 9 jaar, en vulde dit gat op. Zo kon alles zo goed mogelijk doorgaan. Ze deed wat een kind doet: ze paste zich aan en ging op in het geheel. Deed haar best om haar moeder bij te staan en voor de kleintjes te zorgen. Ze was ‘sterk’ en ‘flink’. Zou ze ‘kind’ en ‘klein’ gebleven zijn, dan zouden zij, haar moeder en haar broertjes en zusjes immers verstoken blijven van zorg.

Doordat ik de plek van mijn vader innam na zijn dood, had ik het meteen druk. Ik zorgde voor het huishouden en hielp bij de verzorging van mijn broertjes en zusjes. Mijn moeder heeft zijn dood nooit verwerkt. Ze was altijd verdrietig. Ik moest sterk blijven, iemand moest toch blijven staan? Ik heb het gewoon gedaan, zonder er ooit bij na te denken. Ik ben mijn moeder eerder als mijn zorgenkind gaan zien dan als moeder. Nu nog steeds, ik kan haar niet serieus nemen.'

Wat er eerst kwam, moet geëerd worden door wat later komt.

Een belangrijke universele wet in familiesystemen is het principe van de ordening. Eveline móest van haar plek als kind af om het gezin te redden. Zij had geen keuze. Zo groeide ze op, en zo bleef zij ‘innerlijk’ als het ware nog georganiseerd: op een plek ‘boven’ haar ouders. Terwijl de situatie al lang niet meer om dit soort overleven vraagt. Eveline is al lang volwassen, haar moeder zit in een verzorgingstehuis en haar broers en zussen hebben hun eigen gezinnen. Het innerlijk beeld van Eveline over wie zij is binnen dit familiesysteem is echter nog steeds zoals het was. Ze ‘overtreedt’ als het ware de wet van de ordening. En dat belemmert haar groei. Groeien kan alleen vanuit je eigen plek.

Ordenen brengt verdriet – en rust

Tijdens een familieopstelling ziet ze haar vader en moeder in de persoon van representanten. Haar vader liggend op de grond. Ze ziet haar zussen en broers bij elkaar staan. Haar representant weet geen plek te vinden en gaat uiteindelijk tussen haar ouders staan. Evelines verlangen om zich te verbinden en te weten wie zij is, staat heel ver weg, ook in de persoon van een representant.

Eveline zit naast mij en ziet dat het zo niet meer kan. Te groot voor de kleintjes, te klein voor de volwassenen. Dat hardop benoemen brengt haar een diep inzicht en veel verdriet. Ze voelt dat ze veel gedragen heeft voor het hele gezin. En ze voelt dat ze dat met liefde gedaan heeft. Eveline huilt en buigt voor haar ouders: ‘jullie zijn de grote, ik ben de kleine’. Ze neemt de plaats van haar representant in en loopt langzaam naar haar broers en zussen, naar haar eigen plek. De representant voor haar verlangen heeft zich intussen nieuwsgierig omgedraaid en er is contact mogelijk.

Na de opstelling heeft Eveline het gevoel dat er een last van haar schouders afgevallen is. Ze voelt veel verdriet en door dit verdriet te aanvaarden, haar rouw te beleven, neemt ze haar eigen plek in de kinderrij weer in. Dat voelt goed. Om verlies kun je huilen, om ‘geen plek hebben’ gaat dat niet. Dan blijf je zoeken.

het heeft een tijd geduurd voor ik echt durfde kijken en voelen wat er met mij gebeurd is als kind en hoe ik mezelf kwijtraakte. Ik denk dat ik bang was voor het verdriet. Ik heb nooit om de dood van mijn vader kunnen rouwen. Er was altijd iets te doen. En er werd nooit over gesproken. Ik kan nu ook met liefde naar mijn moeder kijken. Ze deed wat ze kon. En ik huil ook om wat ik níet van haar kreeg'.

Eveline heeft de periode na de opstelling veel moeten huilen. Maar ze was tegelijkertijd heel opgelucht. Ze had verbinding met zichzelf gekregen en voelde ‘bodem’ onder haar voeten. Het huilen was niet meer ‘doelloos’ en ‘gefrustreerd’, maar gericht op het verwerken van het verlies. Na verloop van tijd ontstond steeds meer spontaniteit en het verlangen zich te verbinden met een partner. De relatie met haar moeder verbeterde; ze ergerde zich minder en kon met liefde kijken naar haar moeder. Deze begon spontaan minder te klagen. Eveline was hier immers niet meer ‘allergisch’ voor en haar liefdevolle houding doorbrak dit patroon. Waar hun contact eerder ging om ‘wie krijgt hier de aandacht’ gaat het nu om wederzijds geven en ontvangen.

Niets of niemand kan weg – nog zo’n principe
In veel systemen worden ‘moeilijke’ gebeurtenissen of mensen verzwegen. Denk bijvoorbeeld aan ongeboren en gestorven kinderen, familiegeheimen, trauma binnen de familie of psychiatrie. Kinderen kunnen onbewust gedrag laten zien of gevoelens hebben waarmee ze als het ware niet-bewust ‘wijzen’ naar deze gebeurtenissen. Ook volwassen kinderen kunnen dat doen. Wat moet gezien worden? Bij Eveline was dit het grote verdriet van het verlies van haar vader, waardoor ze geen relatie meer aandurfde. Daarnaast haar eigen gemis aan een zorgende moeder, waardoor ze zich ergerde aan alles wat haar moeder naar buiten bracht.

Tijdens een familieopstelling wordt de aandacht als vanzelf getrokken naar datgene dat voor de vraag van de cliënt het meest relevant is. Dat wordt ‘systeemdruk’ genoemd. Werd er iemand buitengesloten? In een familieopstelling kan deze persoon plek krijgen in de ogen van de cliënt. Dat heelt het systeem en geeft daarmee rust op deze symptomen. Systeemdruk is voelbaar en zichtbaar tijdens een tweedaagse in een groep, en ook voelbaar en zichtbaar als je een systeemopstelling met behulp van paarden doet. Deze dieren zijn uitermate gevoelig voor systemische informatie.

Na jaren van wegstoppen en vermijden van situaties in mijn leven waar ik met kinderen in aanraking kwam, kon ik door deze opstelling eindelijk mijn gestorven kindje een plek geven. Ik kon mezelf voor het eerst echt 'moeder' noemen en voelen, al kwam er na die miskraam nooit meer een tweede. Het deed pijn en het deed goed- Angeline

Tot slot: balans in uitwisseling

Binnen een familiesysteem is het belangrijk dat er balans is tussen geven en ontvangen. Ga je met een vriend of vriendin regelmatig uit, dan gaat het ‘schuren’ als een van jullie structureel meer betaalt dan de ander. Zo werkt het ook binnen een systeem. Met name de relatie tussen partners is hiervoor heel gevoelig. Wordt één van de partners ziek en de ander verleent mantelzorg, dan doet dit iets met de balans van geven en ontvangen. Op welke wijze lossen deze partners dit op? Hiervoor moeten partners soms heel diep gaan en een hele intense connectie in liefde en dankbaarheid voor elkaar maken. Ander voorbeeld dat ik veel tegenkom is de erfenis van de tweede wereldoorlog. Hier is sprake van daderschap (teveel genomen) en slachtofferschap (teveel gegeven). Dit onder ogen komen en de invloed hiervan op het familiesysteem en op jouw functioneren in het hier-en-nu te ervaren, daar gaat het bij een familieopstelling over.

Systemisch werken: ordeningen in liefde

Bert Hellinger, de grondlegger van de methodiek van opstellingen, noemde het werkelijk voor waar aannemen, alles wat er is in de familie, precies zoals het zich voordoet, al de ‘ordening in de liefde’. Niemand kiest er bewust voor om ‘boven zijn ouders’ te gaan staan, mensen of gebeurtenissen ‘niet te zien’ of ‘meer te nemen of te geven’ dan je toekomt of dan je zou hoeven. Het is het leven zelf dat soms toeslaat. Trauma’s en oorlog, natuurrampen en ons mens- zijn zelf zorgen voor butsen en deuken in families. Dat durven laten ‘zijn’ en onze eigen plek innemen, daar gaat het om bij systemisch kijken.

Familieopstellingen is een methode

…om aan het licht te brengen wat innerlijk leeft. Een driedimensionale voorstelling van een innerlijk beeld. Ordenen, plek geven, plek nemen, werkelijk zíen wat er is en in liefde verbinden, daar gaat het over.