Opstellingen met paarden

Opstellingen met paarden

Paarden zijn kuddedieren. Ze maken contact. Ze kunnen ook niet anders: hun voortbestaan hangt er van af. Samen staan ze sterk tegenover roofdieren en hun onderlinge orde geeft optimale kansen voor voeding en voortplanting. Wat zo bijzonder is, is dat ze ook met ons mensen contact willen maken. En dat ze hun wijsheid willen delen met ons.

Sinds een aantal jaren werk ik met paarden in systemische familieopstellingen, zowel individueel als met een groepje, waarbij ieder zijn of haar eigen sessie heeft. En ik word steeds enthousiaster. Paarden wijzen je liefdevol en tegelijkertijd genadeloos aan waar hem de schoen wringt. Met al hun majestueuze schoonheid, hun indrukwekkende lichamen en hun innerlijke wijsheid helpen ze jou in een sessie om stappen te maken. Mijn taak als begeleider is om de ontmoeting van jou en jouw vraag met het paard te faciliteren. Ik help je als het ware om de informatie die het paard je geeft, te kunnen ontvangen. Voor zover die vanzelf niet al binnenkomt; van paarden gaat zo’n helende energie uit dat het je nauwelijks níet kan raken.

``Het paard was heel duidelijk: het kon geen contact met mij maken als ik me 'groot' maakte en van mezelf vond dat ik me niet moest aanstellen. Toen ik na jouw vraag over 'wie zorgt voor wie' in mijn familie realiseerde dat ik altijd voor mijn moeder zorgde in plaats van omgekeerd, werd ik zacht en voelde ik verdriet. Het paard kwam meteen naar me toe, alsof ik nu meer benaderbaar geworden was. Het bevestigde me en gaf me vertrouwen dat ik zo beter contact kon maken. Mijn eigen plek innemen en me niet altijd groot houden.`` - Corine

Psycholoog in de paddock: geen ‘hype’

Ik heb de afgelopen jaren verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van paardencoaching. Mijn focus is hierbij steeds geweest om mijn kennis en ervaring als psycholoog en familieopsteller te leren koppelen aan het kijken en aanvoelen van paarden. Hierbij heb ik steeds ook mijn nuchterheid en logica aanwezig laten zijn; ik wilde hier zeker niet instappen als in een ‘hype’ en ben altijd kritisch gebleven op wat paarden in het ‘hier en nu’ in trajecten van mijn cliënten kunnen betekenen. Een sessie met paarden is geweldig. Tegelijkertijd is het niet hét antwoord op elke vraag. Steeds goed blijven voelen en kijken wat de ‘wijsheid van de kudde’ kan brengen voor een klacht of probleem van een cliënt is belangrijk hierin.

Hieronder vind je een Ted Talk van Ruud Knaapen. Van hem en bij zijn instituut Wind Opleidingen leerde ik veel over opstellingen met paarden. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen in dit werk en hoe paarden ons vanuit een ‘groter bewustzijn’ kunnen raken en helen.

Ted Talk Ruud Knaapen

Paarden en familieopstellingen: waarom werkt het?

In de 65 miljoen jaar dat deze dieren rondlopen op aarde leerden ze hoe ze zich optimaal konden organiseren in groepen. Deze organisatie van de kudde zorgt ervoor dat er zo min mogelijk energie wordt verspild aan ‘gedoe’ in de groep. Helderheid geeft rust. Op deze manier blijft er energie over om met de kudde naar de meest sappige grazige weiden te zoeken en zich voort te planten. Stel dat er een groep wolven dreigt; dan is het niet zo efficiënt om de energie te verspillen aan onderlinge strijd. De rijen sluiten zich en de kudde is als het ware ‘één’.

De systemische principes bij paarden

In de manier waarop paarden zich organiseren zijn de systemische principes die voor ‘mensenkuddes’ ook zo belangrijk zijn, goed te herkennen. Ze zitten bij paarden dan ook in elke vezel. Ze léven de principes. Als een paard de onderlinge rangorde bijvoorbeeld niet respecteert, dan wordt deze door de kudde direct op zijn plaats gezet. Een paard kan iets wat er ‘is’, niet níet zien. Wij mensen kunnen dat wel, waardoor we in de problemen kunnen komen. Het wegstoppen van groot verdriet bijvoorbeeld door te denken ‘het valt wel mee’ kan ons mensen doen ‘verharden’. Paarden leven altijd in het ‘hier en nu’. Maken het niet groter, en ook niet kleiner dan het is. Ook de balans van geven en ontvangen wordt in een kudde paarden heel natuurlijk geregeld. De fysiek sterkste hengst die door de groep is ‘aangewezen’ om een wakende en beschermende (dus risicovolle) plek in te nemen, krijgt ook als eerste toegang tot het beste gras en de meest vruchtbare merries. Anderen nemen genoegen met minder, maar lopen ook minder risico. Rangorde en balans in geven en ontvangen zijn op deze manier ook met elkaar verbonden. Paarden léven de systemische principes.

``De paardencoaching was fantastisch. Alleen al om eens met zo'n prachtig dier in de bak te mogen staan was zo bijzonder en gaf me iets. Het paard liep de hele tijd rondjes en ik herkende hoe ik zelf ook altijd in cirkeltjes denk als het gaat om mijn dilemma of ik wel of geen moeder wil worden. Hier had ik even tijd voor nodig. Het paard werd kalmer en meer toenaderbaar. Hierdoor voelde mijn thema ook ineens heel toenaderbaar, niet meer hopeloos of paniekerig. Alsof het paard zei: het is ok, je kan het aan. Ik kon het als het ware eindelijk áánkijken en had het gevoel dat het behapbaarder werd. Er is wat er is, en dat is okay.``- José

Samen de kudde zijn

Opstellingen met paarden: een bijzondere invalshoek van mijn werk, waarmee intussen al veel van mijn cliënten prachtige resultaten bereikt hebben. Dit doe ik de ene keer samen met mijn coachpaard Fleurine. Met name bij vragen rond rouw, eenzaamheid, verbinden en contact werkt het heel mooi om met één paard te werken. Dat kan éénmalig, maar ook in een traject. De andere keer werk ik met een hele kudde, en dat doe ik niet alleen. Ingrid Houweling is de gastvrouw op stal in Heukelum en voorziet jou en mij tijdens de sessies van extra input vanuit de paarden. Zij leeft echt tussen de paarden en helpt bij het ‘ondertitelen’ van wat er gebeurt, wanneer dat nodig is. Ik heb nooit eerder iemand ontmoet die zo vanuit liefde en zorg voor zowel mens en paard haar werk op stal doet.

Je kunt je hier inschrijven voor een sessie bij de paarden, en samen overleggen we vervolgens wat het beste bij jouw vraag past en op welke dag je komt. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact met mij via het contactformulier.